Ελληνική Εταιρεία Ιστορίας Δικαίου

Η Ελληνική Εταιρία Ιστορίας του Δικαίου ιδρύθηκε το 2002 στην Κομοτηνή και είναι
επιστημονικό μη κερδοσκοπικό σωματείο, με έδρα τη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου
Πανεπιστημίου Θράκης.
Σκοπός της Εταιρείας είναι η καλλιέργεια και η ανάπτυξη των ιστορικών σπουδών για το
δίκαιο και τους θεσμούς, καθώς και ο συντονισμός της περισυλλογής, διάσωσης, καταγραφής,
μελέτης και δημοσίευσης υλικού που αφορά την ιστορία των δικαιικών θεσμών από την
αρχαιότητα ως και το νεότερο ελληνικό κράτος.
Με τις δραστηριότητές της, η Εταιρεία προωθεί τη συνεργασία μεταξύ επιστημόνων και
μεταξύ επιστημονικών φορέων στην Ελλάδα και διεθνώς, προάγει την ενημέρωση και την
προβολή των πορισμάτων της έρευνας στην ελληνική και την παγκόσμια επιστημονική
κοινότητα, και υποστηρίζει την αλληλεπίδραση με ελληνικές και διεθνείς ομοειδείς ενώσεις.