Εκδόσεις

Ελληνική Εταιρεία Ιστορίας Δικαίου, Πηγές Ιστορίας του Δικαίου. Νομοθεσία – Νομολογία – Θεωρία – Πράξη, Επιμέλεια Δ. Καράμπελας, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2008.