Ερευνητικά Κέντρα

Ακαδημία Αθηνών – Κέντρο Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου

Centre for the Study of Ancient Documents (Oxford)

Anthropologie et histoire des mondes antiques – ANHIMA:

Max Planck Institute for European Legal History:

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών:

Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Mεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας:

Institute für Rechtsgeschichte und Papyrusforschung (Marburg):

Leopold-Wenger-Institut für Rechtsgeschichte Abteilung A: Antike Rechtsgeschichte und
Papyrusforschung: