Ομοειδείς Οργανώσεις

Australian and New Zealand Law and History Society:

Ελληνική Ιστορική Εταιρεία

International Association of Papyrologists:

Selden society:

The American Society for Legal History:

Wiener rechtsgeschichtliche Gesellschaft: