Νέα

Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών ΑΠΘ

Σεμινάριο βυζαντινού δικαίου 2016-7 “Θεσμοί του βυζαντινού και μεταβυζαντινού δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου Πρόγραμμα